HOME    INFORMATIE    CONTACT FAQ  

Aanmelden

Hoe werkt de BedrijfsWijzer?

De BedrijfsWijzer bestaat uit drie ringen. De buitenste ring toont steeds het thema dat in de daarbinnen liggende ringen behandeld wordt. Klik op de middenring voor toegang tot de basisscan bestaande uit 5 vragen. Via de binnenring heeft u vervolgens toegang tot de verdiepingsscan van 10 vragen. Door middel van de knop “hoe sta ik ervoor?” krijgt u direct online een score op een schaal van 1-10 gevolgd door een conclusie en, waar mogelijk, adviesvoorstellen ter verbetering. U kunt dan direct zien in hoeverre er functies in uw bedrijf zijn die nog te verbeteren zijn waardoor uw bedrijf nog beter kan presteren. Vervolgens kunt u op rapport drukken zodat u uw scores en adviezen kunt printen. Verder wordt de door u ingevulde informatie opgeslagen voor later gebruik. Aan de rapportage op basis van de door u ingevulde scan kunnen geen rechten worden ontleend.

Uw prestatie en de kleurencodering

Indien u een scan (basis- of verdieping) voor een bepaalde functie van de bedrijfsvoering hebt ingevuld wordt er op basis van uw score bepaald of er actie ter verbetering moet worden ondernomen en ook met welke urgentie. De kleur groen geeft aan dat u de zaken goed op orde heeft. Oranje geeft aan dat verbetering nodig is. De kleur rood geeft aan dat u dringend zaken kunt verbeteren waardoor uw bedrijf minder risico’s loopt. Bij de scores rood en oranje vindt u verbetermogelijkheden aangegeven in het advies. Daarnaast wordt u, wanneer relevant, verwezen naar pagina's met extra informatie, documenten, tools, opleidings- en adviesmogelijkheden. U kunt dan overwegen deze hulpmiddelen te gebruiken om uw bedrijfsprocessen te verbeteren om zo meer concurrentiekracht te ontwikkelen.

Bij de rapportage van uw score op de verdiepingsscan vindt u naast een gratis advies met aanbevelingen ook verwijzingen naar aanvullende informatie en andere tools, relevante opleidingsmogelijkheden en advies of ondersteuning die u kunnen helpen uw bedrijfsvoering waar mogelijk te ondersteunen en verbeteren.